11:29:54
czwartek,
20 czerwca 2024

     4statystyka
MIGAWKI Z WYCIECZEK


OGŁOSZENIA

'; $all=$all.$plik[$i];// scala wszystkie elementy w jeden wiersz, pomija puste linie } //echo '
'; //echo $all; //echo '
';echo '
';echo '
'; //trim($plik); //usuwa biale znaki $podz=explode(';;',$all); //dzieli zawartosc zmiennej $all na kawalki i wpisuje do tablicy $podz //echo $plik[2]; $il=count($podz); //ilosc wierszy (elementow tablicy) //echo $il;echo '
'; $il_tab=(($il-1)/4);//oblicza ilosc tabelek do wyswietlenia //echo $il_tab;echo '
';echo '
'; $wskaznik=1; //licznik wierszy for ($i=1; $i<=$il_tab; $i++){ echo ''; for ($ii=0; $ii<=2; $ii++){ //echo $wskaznik; //echo '
'; if ($ii==0){ $kol=$podz[$wskaznik]; if(strstr($kol, "czer")!==False) {$kolor='tlo_czer.jpg';} if(strstr($kol, "ziel")!==False) {$kolor='tlo_ziel.jpg';} if(strstr($kol, "nieb")!==False) {$kolor='tlo_nieb.jpg';} //$kolor='tlo_nieb.jpg'; //echo $kol; //echo $kolor; echo ''; echo '';} //$wskaznik=$wskaznik+1; if ($ii==2){ echo '';} $wskaznik=$wskaznik+1; } echo '
'; echo $podz[$wskaznik+1]; echo '
'; $wskaznik=$wskaznik+1; } //style='background: url("gfx/h1.jpg");' //echo $i; if ($ii==1){ echo '
    '; echo $podz[$wskaznik]; echo '
'; echo $podz[$wskaznik]; echo '
'; echo '
'; } ?>
PLAKAT

Klub Turystów Pieszych "Horyzont" Solec Kujawski
admin: Tomasz Zubrycki email: solec.pttk@gmail.com