Przejdź do treści
Strona główna » O nas

O nas

W dniu 10 października 2004 roku, w sali klubowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim, spotkała się grupa osiemnastu miłośników turystyki po to aby założyć koło PTTK w Solcu Kujawskim. Szybko ukonstytuował się Zarząd Koła, na czele którego stanął Krzysztof  Skorupka.

Przedstawiono cele i zadania nowej struktury. Na kolejnym zebraniu zaproponowano kilka nazw nowo powstałego Koła. Ostatecznie zaakceptowano propozycję kol. Kazimierza Hajdamowicza: „Horyzont”. Wybrano zarząd w składzie: Krzysztof Skorupka – prezes, Bernadeta Gasińska – skarbnik, Renata Ambryszewska – sekretarz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Jarosław Szefer, Piotr Hartwich. Powstała też pierwsza wersja strony internetowej i pierwszy znak klubowy. Plany na 2005 rok były ambitne, i oprócz wycieczek pieszych zakładano także organizację wypraw rowerowych i autokarowych.

Bardzo szybko udało się nawiązać kontakty z turystami z innych miast. W kwietniu 2005 roku Puszczę Bydgoską odwiedziła grupa turystów z Gdańska – reprezentujących Klub Turystów Pieszych „Bąbelki”. Kontakty z tym klubem utrzymywane są zresztą po dzień dzisiejszy. „Horyzont” rozwijał się bardzo dynamicznie, tak, że po niespełna rocznej działalności zapadła decyzja o powołaniu nowej struktury.

Zjazd założycielski Oddziału „Puszczańskiego” PTTK w Solcu Kujawskim odbył się w czerwcu 2005 roku. Część członków „Horyzontu” utworzyła Klub Turystów Rowerowych  „Torpedo”, pozostali piechurzy podjęli uchwałę o zmianie nazwy Koła „Horyzont” na Klub Turystów Pieszych „Horyzont”.

W 2008 roku, na skutek różnic zdań w Oddziale Puszczańskim, członkowie KTP „Horyzont” podjęli uchwałę o przejściu do Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu.

W 2009 roku nastąpiło ożywienie działalności Klubu za sprawą nowych, młodych i aktywnych członków. Poprowadzono rekordową ilość rajdów i wycieczek – łącznie 57.

Na początku 2010 roku KTP „Horyzont” podjął nieudaną próbę reaktywacji Oddziału Puszczańskiego w Solcu Kujawskim. Ostatecznie Klub wstąpił w struktury Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Od 2011 roku KTP „Horyzont” organizuje Rajd Długodystansowy o nazwie „Tamtendyk”, skupiający co roku coraz większą liczbę turystów.

Jesienią 2012 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Klubu Horyzont, na którym nastąpiły radykalne zmiany. Dotychczasowy Prezes i współzałożyciel Klubu Krzysztof Skorupka zrezygnował ze swojej funkcji na rzecz młodych kolegów. W skład nowego Zarządu Klubu weszli: Łukasz Wojtecki – prezes, Tomasz Zubrycki – wiceprezes, Daria Jendrzejewska – sekretarz, Adrian Siepak – skarbnik, Marcin Dominiak – członek zarządu.

W 2014 roku Klub obchodził swoje dziesięciolecie. Jubileusz został połączony z otwarciem nowego szlaku pieszego w Puszczy Bydgoskiej. Szlak wyznakowany przez kol. Darię Jendrzejewską i kol. Krzysztofa Skorupkę nosi imię Jerzego Szafkowskiego – zmarłego w 2010 roku przyjaciela turystów oraz miłośnika Puszczy Bydgoskiej. Zwieńczeniem jubileuszu było wręczenie dla KTP „Horyzont” tytułu Klubu Roku spośród klubów działających w Oddziałach Wojskowych PTTK.

Wiosną 2015 roku podczas Zlotu Oddziału w Janowie „Horyzont” po raz pierwszy zdobył puchar przechodni Oddziału, zwyciężając w klasyfikacji generalnej zlotu.

Członkami honorowymi Klubu są: znany kajakarz – Aleksander Doba, prezes KTP „Bąbelki” Gdańsk – Daniel Nazaruk oraz Tomasz Dunkelmann.

Najbardziej zasłużeni turyści:

Krzysztof Skorupka – współzałożyciel oraz pierwszy prezes Klubu, organizator zlotów turystycznych nad Zieloną Strugą a także licznych rajdów dla dzieci i młodzieży. Inicjator współpracy w zakresie turystyki ze szkołami w Solcu Kujawskim, Nowej Wsi Wielkiej i Gniewkowie. Opracował i wyznakował kilka szlaków w Puszczy Bydgoskiej. Współorganizator spotkań muzyczno-turystycznych pt. „Muzyka ze szlaku”. Za swoją działalność uhonorowany dyplomem Zarządu Głównego PTTK.

Daria Jendrzejewska – uczestniczka wielu rajdów i wycieczek. Współorganizatorka zlotów turystycznych. Od 2012 roku sekretarz Klubu. Razem z kol. Krzysztofem Skorupką wyznakowała szlak pieszy im. Jerzego Szafkowskiego. Współorganizatorka spotkań muzyczno-turystycznych pt. „Muzyka ze szlaku”.

Łukasz Wojtecki – od 2012 roku prezes Klubu, członek zarządu Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Pomysłodawca oraz organizator Rajdu Długodystansowego „Tamtendyk”. Inicjator współpracy turystycznej ze szkołami w Solcu Kujawskim oraz Gniewkowie. Za swoją działalność uhonorowany dyplomem Zarządu Głównego PTTK.