Przejdź do treści
Strona główna » 2019 01 19 Zakończenie cyklu: „100 kilometrów na stulecie Odzyskania Niepodległości”

2019 01 19 Zakończenie cyklu: „100 kilometrów na stulecie Odzyskania Niepodległości”

Data:  19.01.2019 r.

W dniu 19 stycznia br. w sali konferencyjnej Muzeum Solca odbyło się spotkanie podsumowujące cykl: „100 kilometrów na stulecie Odzyskania Niepodległości” – wspólną inicjatywę Klubu Turystów Pieszych „Horyzont”, Muzeum Solca im. Księcia Przemysła oraz soleckiego Hufca ZHP. Zebranie mocnym, regionalnym akcentem rozpoczął druh Mirosław Woźniak, który streścił obecnym cały projekt używając… gwary kujawskiej! Następnie wszyscy obejrzeli pokaz zdjęć, które zostały wykonane w trakcie wszystkich sześciu wędrówek, wchodzących w skład cyklu. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie podziękowań dla piechurów. Warto dodać, że w cyklu wzięło udział 43 turystów z Solca Kujawskiego, Bydgoszczy, Warszawy, Dąbrowy Wielkiej i Przyłubia. Dyplom przysługiwał każdemu, kto wziął udział chociaż w jednym z sześciu rajdów. Turyści, którzy przebyli przynajmniej cztery z sześciu rajdów poza dyplomem otrzymali także okolicznościowy medal oraz komplet upominków. Na zakończenie spotkania zostało wykonane wspólne pamiątkowe zdjęcie.

                                                                                              Łukasz Wojtecki

Dzień dobry! Witamy na spotkaniu podsumowującym nasz cykl.

Uczestnicy spotkania.

Druh Mirosław Woźniak streścił cykl używając gwary kujawskiej!

Wspólne zdjęcie na zakończenie spotkania.

Dodaj komentarz